Съществуващи проекти

капацитет
0
MW
собствени централи
0
годишно производство
0
GWh
  • Собственик на 7 фотоволтаични централи, разположени в Южна България.

  • Повече от 10 години, използване на модерни и конкурентни технологии и постигане на оптимални производствени параметри на ВЕИ съоръжения.

  • Стремеж към оптимизиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници и намаляване на въглеродните емисии.

  • Спестени 150 000 тона емисии на СО2 – въглероден двуокис средно годишно.

  • Прилагане на серия от дейности за поддържането на стабилната работа на централите.