Проекти в развитие

Изграждането на нови проекти е част от дългосрочната стратегия за развитие на Солар Грийн Енерджи и укрепване на позициите й на лидер в сектора. Компанията развива своя бизнес в посока увеличаване на производствени ВЕИ мощности и продажба на електроенергията от тях.

Солар Грийн Енерджи е в процес на изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 150 MW. Към момента са изградени и пуснати в експлоатация присъединителните съоръжения за проекта, както и 57MW генериращи мощности. До средата на 2022г. планираме да въведем в експлоатация още 51 MW, а до края на годината да бъде завършен целият проект – 150 MW.

Главен изпълнител на дейностите по проектиране, доставка и строителство на фотоволтаичен парк „Априлци“ е Инерком ЕООД – компания с дългогодишен опит в реализирането на проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения.