Решение № РУ -8-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка, възложител: ХЕЛИУС АКТИВ ООД

Солар Грийн Енерджи е компания занимаваща се с производство на електроенергия от ВЕИ с насоченост към развитие на нови екологични проекти в България и Югоизточна Европа.

Вярваме, че преходът към чиста енергия е задължителен, ако искаме да живеем в балансиран свят. Активно участваме в енергийния преход, който е ключов стълб за устойчиво бъдеще.

За нас

Солар Грийн Енерджи е инвестиционна компания, занимаваща се с производство на електроенергия от ВЕИ. Усилията на компанията са насочени към изграждането и управлението на иновативни технологии за производство и съхранение на електрическа енергия. В процеса на работа залагаме на висок професионализъм и стандарт на качество при изпълнение на проектите.

Полагаме усилия да превърнем климатичните и екологични предизвикателства във възможност за развитие.

Нашите цели

400

инсталирана
мощност
в MW
0%

680,000

годишно
производство
в MWh
0%

240000

домакинства средно годишно
потребление
0%

220,000

тона спестени въглеродни
емисии
0%

13,050,000

еквивалент на залесени дървета
0%

Екип

Нашият екип от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит в енергийния сектор гарантира качеството на проектите и услугите, които разработваме и има за цел:

 • Опазване на околната среда – в основата на 90% от проектите
 • Развитие с акцент чиста енергия
 • Използване на най-новите технологии в енергийния сектор

Стратегия

Имаме експертизата, свободата и гъвкавостта да въвеждаме иновации и да прилагаме новите ефективни технологии в нашите проекти.

Инвестираме в проекти и инициативи, които допринасят за устойчива енергия, както в областта на чистата енергия, така и в нейното съхранение.

 • Слънчева енергия
 • Вятърна енергия
 • Съхранение на енергия
 • Енергия от отпадъци
 • Водородът като енергиен източник

Нови проекти и Преход към устойчива енергия

Солар Грийн Енерджи е една от водещите компании в реализирането на енергийната промяна в България. Гледайки напред в бъдещето, ние развиваме и разработваме нови проекти за ВЕИ централи, които добавят отпечатък в енергийния преход към зелена икономика и устойчив свят.

През 2021 г. Солар Грийн Енерджи започна изграждането на един от най-големите фотоволтаични паркове, не само в България, но и в Европа с инсталирана мощност 400 MW – Априлци. Към момента са изградени и пуснати в експлоатация присъединителните съоръжения за проекта, както и 110 MW инсталирани мощности.

Главен изпълнител на дейностите по проектиране, доставка и строителство на фотоволтаичен парк „Априлци“ е Инерком ЕООД – компания с дългогодишен опит в реализирането на проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения.

Устойчивост

Вярваме, че следването на политики и насоки, целящи устойчив свят и добри корпоративни практики, помага на нашия бизнес и е неразделна част от това кои сме ние.

Солар Грийн Енерджи приема своята отговорност към околната среда и обществото. Ние сме ангажирани да управляваме бизнеса си по екологичен и социално отговорен начин, за да защитим природните ресурси.

Нашата екологична и социална политика определя стремежите и целите ни, свързани с опазването на околната среда, общите принципи, уреждащи нашата дейност за устойчивост и механизмите, необходими за анализ на риска на околната среда при решения, свързани с нашия бизнес и дейности.

Ангажиментът на Солар Грийн Енерджи да инвестира в устойчива енергия ще допринесе за намаляване на глобалните емисии на парникови газове и забавяне на изменението на климата, което ще доведе до по-безопасна и здравословна среда, както в общините, в които работим, така и за по-широката глобална общност.

Ние, сме активно ангажирани с етичен и отговорен подход за правене на бизнес.

Нашите принципи се основават на:

 • Уважение към идентичността на общините, в които работим, като същевременно насърчаваме икономическото и социалното развитие на тези общини;
 • Производство на чиста енергия, достъпна за всички, намаляване на емисиите на CO2 и борба с изменението на климата;
 • Опазване и поддържане на околната среда;
 • Отворена комуникация;
 • Насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд за нашите служители;
 • Принос към социалното благополучие чрез корпоративни социални проекти.

Политики

* Глобален договор на ООН

* Принципи на ООН за отговорни инвестиции

* Социални и управленски политики по отношение на околната среда (ESG)

Нашите партньори

Заедно за чист и устойчив свят

гр. София, п.к. 1618
ул.Околовръстен път № 3, ет. 7, офис. 73А
Телефон: +359 88 914 8888
E-mail: office@sgrup.bg